podpolianskavyzva@gmail.com
+421 949 242 788

Registrácia

1.MÁJ - 30.MÁJ

28 €
  • 25 € člen tímu

1.JÚN - 31JÚL

35 €
  • 32 € člen tímu