podpolianskavyzva@gmail.com
+421 949 242 788

Informácie

Informácie o súťaži

– vek od 15 rokov,
– súťažiaci do 18 rokov doniesť podpísaný reverz
– trať o dĺžke 5+ kilometrov
– 10+ prírodných a workoutových prekážok
– záver behu obsahuje silové disciplíny, ktoré je nutné zdolať pre dokončenie súťaže
– diváci majú vstup ZADARMO
– pretekári budú štartovať po líniách, po niekoľkých minútach (záleží od situácie)
– NOVINKA: súťažiť budú môcť aj deti od 5 do 15 rokov kde ich rozdelíme na 2 skupiny od 5-10 rokov, 10-15 rokov.

Registrácia pre deti od 5 do 15 rokov bude prebiehať prostredníctvom emailu podpolianskavyzva@gmail.com, kde treba uviesť: meno dieťaťa, vek, adresa, tel. číslo rodiča súťažiaceho.

Na registráciu si treba priniesť :
– zakúpenú vstupenku (registrovanému prišla na email, ktorý vyplnil pre registrácii),
– občiansky preukaz,
– súťažiaci pod 18 rokov podpísaný reverz

Kategórie

Kategórie: muži, ženy, juniori od 15 do 18 rokov, tímy (MIN. POČET ČLENOV PRE TÍM SÚ 3 SÚŤAŽIACI !!!)

Novinkou sú deti od 5 do 15 rokov v mini behu s prekážkami – rozdelia sa na kategórie od 5-10 rokov a od 10-15 rokov. 

Ohodnotený bude aj najlepší pretekár nad 40 rokov v kategórii muži/ženy, 
Každý člen v tíme je zároveň hodnotený aj ako individuálny súťažiaci.

Vek pretekárov

Minimálna veková hranica účastníkov je 15 rokov, v prípade, že účastník ešte nedovŕšil 18 rok života, je potrebné doniesť podpísaný reverz (ktorý je možné si stiahnuť priamo na stránke) reverz 

Poistenie

Všetci pretekári štartujú na vlastné riziko. Poistenie nie je zahrnuté v cene registračného poplatku. Záchranári budú samozrejme prítomní na mieste súťaže aj na trati.

Počasie

Bežné výkyvy nemajú vplyv na chod trate a pretekov, takže preteky sa konajú za každého počasia, (dážď, teplo, zima, vietor, horúčava…).

Čo si priniesť

– vytlačenú vstupenku
– podpísaný reverz (deti a súťažiaci mladší ako 18 r.)
– občiansky  preukaz
– dobrú obuv a niečo na prezlečenie

Pre účastníkov súťaže bude po celý priebeh súťaže k dispozícii WC, sprchy, reštaurácia a parkovanie zdarma.

Dokumenty

Obchodné podmienky
Reverz

dokument v pdf

ZMLUVNÉ PODNIEMKY UDALOSTI/PODUJATIA ZMLUVA:

Obsah zmluvy medzi účastníkom a usporiadateľom. Zmluva, ako aj z nej vyplývajúce veci/záležitosti patria výlučne pod súdníctvo a právne normy Slovenskej Republiky.

Podmienky účastníka:

1. Minimálna veková hranica účastníkov je 15 rokov, v prípade, že účastník ešte nedovŕšil 18 rok života, je potrebné predloženie písomného súhlasu zákonného zástupcu.44444

2. Účastník sa týmto zaručuje, že netrpí akoukoľvek chorobou, nemá zranenia ani iným spôsobom narušený zdravotný stav

3. Účastník súťaže Podpolianska výzva registráciou berie na vedomie, že účasť na tomto podujatí môže byť nebezpečná a zúčastní sa len vtedy, ak je zdravotne a fyzicky spôsobilý.

4. Ak sa zúčastní súťaže Podpolianska výzva, preberá plnú zodpovednosť na seba za akékoľvek nehody a zranenia, ktoré sa môžu prihodiť počas cesty na súťaž, počas súťaže, alebo počas pobytu v priestoroch súťaže.

5. Registráciou potvrdzuje, že po jej zaplatení už nemôže žiadať úhradu späť.

6. V prípade online registrácie je potrebné po vyplnení registračného formulára uhradiť aktuálnu sumu v termíne pre sumu určenú, v opačnom prípade bude suma vašej registrácie automaticky presunutá do ďalšieho termínu platby.

7. Účastník, príbuzní a jeho právni zástupcovia týmto potvrdzujú, že sa navždy zriekajú možnosti žiadať náhradu od organizátorov, sponzorov a osôb zapojených do tohto podujatia za zranenia, škody, ktoré sa môžu vyskytnúť počas účasti na tomto podujatí, alebo sú spojené s týmto podujatím.

8. Registráciou potvrdzuje a dáva povolenie organizátorom použiť akékoľvek fotografie, videá, materiály a nahrávky, ktoré sú spojené s týmto pretekom bez nárokov na honorár.

9. Po zistení porušenia ktorejkoľvek z vyššie uvedenej podmienky si usporiadateľ vyhradzuje právo na to, aby bez odôvodnenia vylúčil účastníka zo súťaže a zároveň aj z miesta konania podujatia.

10. Majiteľ vstupenky jej zakúpením v zmysle § 11 a § 12 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov udeľuje Organizátorovi podujatia súhlas na získanie a spracovanie jeho osobných údajov na účely dokumentácie činnosti organizátora podujatia a na účely správy jednotlivých záväzkovo-právnych vzťahov medzi majiteľmi vstupeniek a organizátorom podujatia v súvislosti s kúpou a predajom vstupeniek na konkrétne športové podujatie.

dokument v pdf

Potvrdenie účasti súťaže Podpolianska výzva zákonným zástupcom

Zákonný zástupca podpisom preberá plnú zodpovednosť a zároveň súhlasí a potvrdzuje, že:

1. Dieťa zákonného zástupcu sa zúčastňuje ako súťažiaci na súťaži Podpolianska výzva.

2. Súťažiaci netrpí akoukoľvek chorobou, nemá zranenia ani iným spôsobom narušený zdravotný stav.

3. Berie na vedomie, že účasť na tomto podujatí môže byť nebezpečná a zúčastní sa len vtedy, ak je zdravotne a fyzicky spôsobilý.

4. Taktiež preberá plnú zodpovednosť na seba za akékoľvek nehody a zranenia, ktoré sa môžu prihodiť počas cesty na súťaž, počas súťaže, alebo počas pobytu v priestoroch súťaže.

5. Účastník, príbuzní a jeho právni zástupcovia týmto potvrdzujú, že sa navždy zriekajú možnosti žiadať náhradu od organizátorov, sponzorov a osôb zapojených do tohto podujatia za zranenia, škody, ktoré sa môžu vyskytnúť počas účasti na tomto podujatí, alebo sú spojené s týmto podujatím.

6. Potvrdzuje a dáva povolenie organizátorom použiť akékoľvek fotografie, videá, materiály a nahrávky, ktoré sú spojené s týmto pretekom bez nárokov na honorár.