podpolianskavyzva@gmail.com
+421 949 242 788

Registrácia

Online registrácia zrušená

na mieste

45/osoba

Medaila
Občerstvenie – Guľáš
Minerálka
Štartovací balíček